TIGO power optimizers

 

Zonnepanelen leveren gelijkstroom aan de omvormer. De opgewekte spanning is vooral afhankelijk van de temperatuur, de hoeveelheid opgewekte stroom is in verhouding met met de kracht van het zonlicht. In een PV-systeem wordt meestal een serieschakeling gebruikt om een hoger voltage te realiseren. In één serieketen is de stroomsterkte voor alle delen ervan dezelfde. Als er schaduw op één van de panelen komt heeft dat effect op alle panelen. Dit zorgt ervoor dat de stroomsterkte blokkeert en het rendement hard achteruitgaat. De oplossing hiervoor wordt veelal gezocht in optimizers en Micro omvormers.

Voordelen van de optimizer

Met optimizers worden opstellingen mogelijk die met een klassieke omvormer niet rendabel zijn:

  1. Verschillende typen panelen in één string
  2. Verschillende hellingshoeken in één string
  3. Verschillende oriënteringen in één string
  4. Schaduw op een gedeelte van de panelen
  5. Parallelschakeling van ongelijke serieketens

Het effect van optimizers

De stroom in zonnepanelen kan je vergelijken met water wat door een buis stroomt. Als er op één deel een versmalling is betekend dat dat al het water hinder ondervind om verder te stromen.

1. Combineren van verschillende merken panelen in één string
Met optimizers kan je in één string zonnepanelen combineren die verschillen in elektrische eigenschappen. De enige beperking is dat alle optimizers van hetzelfde type moeten zijn. De optimizers filteren als het ware de mismatch weg, dus ook al zijn alle panelen van hetzelfde type dan is deze eigenschap op zich al voldoende om het geringe energieverlies in de DC-DC conversie goed te maken. Onthoud dat 250 Wp van het ene zonnepaneel niet altijd gelijk is aan 250 Wp van het andere paneel en dat bij een installatie zonder optimizers het zwakste zonnepaneel voor de stroomsterkte het vermogen van de overige panelen naar beneden trekt zelfs in panelen van hetzelfde merk en soort kan een rendement verschil zitten van tot wel 5% .

2. Combineren van verschillende hellingshoeken in één string
Verschillen in hellingshoek beïnvloeden de hoeveelheid licht dat op de zonnepanelen valt. Hoe rechter deze hoek (90 graden dus t.o.v. de zonnestralen) hoe hoger het rendement bij direct zonlicht. Bij diffuus zonlicht is een hoek van nul graden t.o.v. de horizon het beste. Bij een vaste opstelling is de ideale hellingshoek een gemiddelde op lange termijn tussen direct en indirecte instraling deze ideale hellingshoek wordt vaak op 36 graden gezet.

3. Combineren van verschillende oriënteringen in één string
De typische dagopbrengst van een PV-systeem op een zonnige dag heeft de bekende klokvorm. Door panelen te oriënteren naar het oosten, zuiden én westen wordt deze klokvorm breder en iets platter. Je blijft dan ook veel langer in het hogere efficiëntiebereik van de omvormer werken. Een klassieke stringomvormer heeft immers een bepaald MPP-bereik voor de aangeleverde spanning, maar ook de verhouding tussen het totaal aangeleverde vermogen en het maximale vermogen speelt een rol in de efficiëntiegraad van de omvormer. Door ’s ochtends sneller hogere vermogens aan te leveren en deze in de late namiddag langer aan te houden, verhoogt dus het rendement van de omvormer.

4. Deelschaduw
Leg nooit zonnepanelen op plaatsen waar ook in de lente en zomermaanden nauwelijks direct zonlicht valt. Blijft de schaduw beperkt dan haal je met optimizers het maximum aantal kWh uit deze plekken. De kracht van TIGO optimizers is dat je niet verplicht bent om alle panelen van optimizers te voorzien. Zorg voor een evenredige verhouding van panelen die optimizers nodig hebben en panelen die altijd in de zon liggen.

5. Parallelschakeling van ongelijke serieketens
Bij parallelschakeling moet de spanning in elke serie gelijk te zijn. Bij een omvormer moet je dan een identiek aantal panelen te hebben voor elke string die deel uitmaakt van de parallelschakeling. Met TIGO optimizers kan je een verschil in spanning tot 25% wegwerken en is parallelschakeling van ongelijke aantallen panelen wél mogelijk.

Bekijk hier de collectie Tigo optimizers.